• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ/NDI Δ' ΚΥΚΛΟΣ

  Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1328/2-7-2015 με τίτλο:

  «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» -

  “Master of Science (MScin Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.

  Οι Αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα κατατίθενται μέχρι τις 05/10/2018.

   

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΚAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

   

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

 

Τηλ. 2461056413

E-mail : weld-ndt@uowm.gr

smaropoulos@uowm.gr