• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ/NDI E' ΚΥΚΛΟΣ

  To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

  «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» -

  “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.

  Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα κατατίθενται μέχρι τις 05/07/2019.

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Προκήρυξη_2019-2020

  ΚAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 2019-2020

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

 

Τηλ. 2461056413

E-mail : weld-ndt@uowm.gr

smaropoulos@uowm.gr